Poskytujeme ich na všetkých pracoviskách:

V rámci reprografických služieb poskytujeme:

  • čiernobiele kopírovanie dokumentov vo formáte A5, A4, A3
  • zhotovovanie xerokópií periodíka a častí dokumentov z fondu našej knižnice a to iba registrovaným používateľom našej knižnice
  • tlačíme dokumenty z internetu

Služby poskytujeme v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou výpožičného poriadku knižnice a v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z