Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z.z., platný od 1.7.2015