Oddelenia a pobočky

Pobočky knižnice

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pobočka Juh 1, Dostojevského č.  313/12

Pobočka Juh 3, Rastislavova č. 3484/12

 

Fond pobočiek obsahuje univerzálny fond, ktorý tvorí beletria  a náučná literatúra pre dospelých, krásna a náučná literatúra pre deti, časopisy.  Jednotlivé typy dokumentov sú voľne prístupné a uložené na policiach.

 

Pobočky poskytujú :

absenčné výpožičky - požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy)

prezenčné výpožičky - vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch pobočky (knihy, noviny, časopisy)

rezervovanie dokumentov - dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení  knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii

konzultačné služby - základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice

on-line katalóg - prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.)

realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí - na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce  

 

Centrum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Button Text

Otváracie hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 16:00
 • Streda8:00 - 16:00
 • Štvrtok:13:00 - 16:00
 • Piatok8:00 - 16:00
 • Sobota: 8:00 - 12:00

Kontakty

Sociálne siete

Spišská Sobota

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Button Text

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Utorok: 13:00 - 17:00
 • Streda: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Štvrtok:9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Piatok: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00

Kontakty

Sociálne siete

Juh 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Button Text

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Utorok: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Streda: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Štvrtok:9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Piatok: 9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00

Kontakty

Sociálne siete

Juh 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Button Text

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 13:00 - 17:00
 • Utorok: zatvorené
 • Streda: 13:00 - 17:00
 • Štvrtok:13:00 - 17:00
 • Piatok: 13:00 - 17:00

Kontakty

Sociálne siete

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

07. október 2020
07. október 2020
11. september 2020
©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať