Cenník

Cenník platný od 1. 3. 2019

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

           Vystavenie čitateľského preukazu a obnovenie registrácie – poplatok na 1 rok                                        
Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
Dôchodcovia  2,00 €
Dospelí, študenti vysokých škôl  4,00 €
Rodinné zápisné (od 1. 7. 2019)  6,00 €
Nevidiaci, ZŤP  0,00 €
  Upomienky
 Upomienka (poštou po 100 dňoch alebo mailom)  5,00 €
Poplatok z omeškania (dokument/deň) 0,02 €
Poplatky za
1. duplikát čitateľského preukazu 1,00 €
2. duplikát čitateľského preukazu 2,00 €
3. duplikát čitateľského preukazu 3,00 €
Zisťovanie zmeny adresy 4,00 €
pri strate dokumentu 1,70 €
Výpožička periodík (1 číslo) a audiokaziet (1 kus)
V cene dokumentu do 0,70 € 0,10 €
                              od  0,70 €  do 1,69 € 0, 20 €
                              od  1,70 €  do 3,39 € 0,40 €
                              od 3,40 € 0,50 €
Audiokazety/1 týždeň 0,10 €
Rezervovanie dokumentov
1 dokument 0,40 €
Medziknižničná výpožičná služba
1 dokument (od 1. 7. 2019) 2,50 €
Rešeršné služby
1 záznam 0,10 €
 Manipulačný poplatok 1,70 €
Prezenčné služby
Jednorázový vstup do čitárne 1,00 €
Prístup na internet - za každých 15 min. 0,30 €
Ak používateľ ukončí prácu na PC pred uplynutím doby, pomerná časť zakúpeného času sa nevracia.
Tlač z PC (sídlisko Západ)
Čiernobiela tlač - 1 strana A4 0,10 €
Farebná tlač - iba text A4 0,30 €
Farebná tlač - text + obrázok A4 0,60 €
Hrebeňová väzba (sídlisko Západ)
 Dokument A4  od 1  do 79 strán  1,00 €
Dokument A4  od 80 strán 2,00 €
Tepelná väzba (sídlisko Západ)
Dokument A4 1,00 €
Dokument A3 2,00 €
Zvukové knihy (sídlisko Západ)
 Záloha na zapožičanie MP prehrávača so zvukovými knihami pre nevidiacich a slabozrakých  50,00 €

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

07. október 2020
07. október 2020
11. september 2020
©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať