Telefón:+421 053 4512395         email: poradna@nevidiaci.sk   

Našimi službami zabezpečujeme starostlivosť o deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím v ranom a predškolskom veku (a ich rodinám).
Vykonávané aktivity:
  • špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa aj v rodinnom prostredí,
  • vyšetrenie funkčného zraku a zraková stimulácia u detí so zvyškami zraku,
  • bazálna stimulácia, t. j. stimulácia zmyslov u detí v ranom veku - so zameraním na rozvoj:
    • hmatu, sluchu, čuchu, vnímanie polohy tela, odborná pomoc pri rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky, komunikácie, percepcie,
    • sociálneho správania, sebaobslužných zručností, pomoc pri odbúravaní stereotypov,
  • vypracovanie stimulačných programov a návrhy na úpravu prostredia,
  • ďalšia odborná práca s deťmi podľa aktuálnych potrieb dieťaťa a možností rodiny, pomoc pri predškolskej príprave a zaškolení dieťaťa.