Telefón:+421 053 4512395         email: poradna@nevidiaci.sk   

  • špeciálnopedagogické vyšetrenia so zameraním na žiakov s mentálnym postihnutím (ambulantne, terénne),
  • konzultácie, poradenstvo a servis školám a rodičom,
  • metodicko-odborná pomoc a poradenstvo pedagógom,
  • pomoc učiteľom ZŠ pri úprave metodických materiálov a pomôcok, pomoc pri vypracovaní IVVP a návrhov na zaradenie dieťaťa,
  • individuálne činnosti s mentálne postihnutými žiakmi v CŠPP (reedukácia prejavov poruchy, postihnutia).