Telefón:+421 053 4512395         email: poradna@nevidiaci.sk   

  • špeciálnopedagogická diagnostika, rediagnostika a prognostika,
  • vyšetrenie funkčného zraku a vyšších zrakových funkcií s posúdením dopadu na vzdelávanie a bežný život,
  • návrhy na úpravu pracovných podmienok žiaka,
  • reedukačné a korekčné cvičenia (stimulácia zraku, rozvoj zrakových funkcií prostredníctvom špeciálnych cvičení v Centre rozvoja zraku, tiež s použitím špeciálnych PC programov),
  • rozvoj špecifických zručností: sebaobslužné činnosti, sociálne zručnosti, výcvik v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe, nácvik používania bodového písme pre nevidiacich,
  • individuálne pleoptické a ortoptické cvičenia pre deti s tupozrakosťou, strabizmom a s poruchami binokulárneho videnia,
  • zácvik v používaní kompenzačných pomôcok.