Knižnice regiónu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. 

1. metodická, konzultačná a poradenská činnosť pre obecných knihovníkov

2. spolupráca s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných, priestorových a personálnych podmienok prevádzky mestských knižníc, obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami a obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami

3. zabezpečovanie koordinovaného doplňovania a budovania knižničných fondov na základe zmluvy s príslušným obecným úradom

4. pomoc pri revíziách knižničných fondov, aktualizácii a vyraďovaní knižničných fondov

5. propagácia nových trendov v knihovníctve (zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov)

6. zabezpečovanie vzdelávania profesionálnych i neprofesionálnych zamestnancov knižníc

7. spracovanie vyhodnotenia činnosti knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti

8. vydávanie metodických materiálov

9. budovanie archívu dokumentácie knižníc

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

07. október 2020
07. október 2020
11. september 2020
©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať