Zmluvná strana  Dátum
zverejnenia 
Zmluva  Podrobnosti 
Andrea Sivaničová  22.1.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Martin Husovský  22.1.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Iveta Tomášková  23.1.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
 SNK  1. 2. 2019 Zmluva o spracuvaní osobných údajov pdfStiahnuť 
Orange Slovensko  1. 3. 2019 Dohoda o prevode práv pdfStiahnuť
 OZ Ľudia v kontakte  5. 3. 2019 Nájomná zmluva  pdfStiahnuť 
František Sedlák  11.3.2019 Príkazná zmluva - Liečivá knižnica pdfStiahnuť
Anna Zboranová  11.3.2019 Príkazná zmluva - Liečivá knižnica pdfStiahnuť
Silvia Kaščáková  27. 3. 2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Štefan Staviarsky  24. 4.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Sloves - ZO KPOH 30. 4. 2019 Kolektívna zmluva pdfStiahnuť
Súťažná prehliadka 13. 5. 2019 Príkazné zmluvy pdfStiahnuť
CUBS plus s.r.o. 16. 5. 2019 Zmluva o dielo pdfStiahnuť
CUBS plus s.r.o. 16. 5. 2019 Zmluva o poskytnutí služieb pdfStiahnuť
Jozef Štofanko   5.6.2019 Príkazná zmluva - oprava regálov pdfStiahnuť
Michaela Demková  11.6.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
MUDr. Ľubomíra Romanová 12. 6. 2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Asertívna komunikácia pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Festival Prešov číta rád pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Liečivá knižnica pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Nové knihy do knižnice pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Pri knihe s... pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Súťažná prehliadka pdfStiahnuť
Fond na podporu umenia 12. 6. 2019 Umenie rozprávať príbehy pdfStiahnuť
OZ Čítajme si spolu 12. 6. 2019 Kúpna zmluva - knihy pdfStiahnuť
Minerálne vody 13. 6. 2019 Zmluva pdfStiahnuť
Jednota dôchodcov PO 24. 6. 2019 Zmluva pdfStiahnuť
Jednota dôchodcov SB 24. 6. 2019 Zmluva pdfStiahnuť
Janka Rebeka Štefková 26. 6.2019  Príkazná zmluva - Pri knihe s...   pdfStiahnuť
Študentský servis 17. 7.2019 Zmluva pdfStiahnuť
Mesto Prešov 31.7.2019 Zmluva pdfStiahnuť
Združenie kresťanských seniorov 6.8.2019 Zmluva pdfStiahnuť
3Fin s.r.o. 6.8.2019 Zmluva pdfStiahnuť
3Fin s.r.o. 6.8.2019 Zmluva pdfStiahnuť
Prešov číta rád 24.9.2019 Príkazné zmluvy pdfStiahnuť
Mária Csatáryová 15.10.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Katarína Hrabčáková 30.10.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Ingrid Lukáčová 30.10.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Jozef Žarnay  6.11.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Andrea Kvotidianová 13.11.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Gabriela Futová 18.11.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť
Juraj Staviarsky 10.12.2019 Príkazná zmluva - Pri knihe s... pdfStiahnuť