Telefón:+421 053 4512395         email: poradna@nevidiaci.sk   

Leták:
Pre rodičov detí s tupozrakosťou, škuľavosťo u a s poruchami binokulárneho videnia

Leták:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Leták:
Metodika bodového písma