Podujatia

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Môj život grafika: svoj príbeh Vám predstavia Samual Kušnír a Michal Hricko 22. septembra 2020 o 9:30 na Podtatranskej ul. 1.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Farebné etudy je názov výstavy Františka Žoldáka, ktorá je sprístupnená vo výstavnej sieni Podtatranskej knižnice v Poprade (na Západe) od 2.9.2020. Autor je v regióne Spiša známy ako galerista a výtvarník. Je to jeho už 68. autorská výstava, v Poprade i v samotnej knižnici už vystavoval viackrát samostatne, alebo s kolektívom Klubu popradských výtvarníkov, ktorý viac rokov viedol.
František Žoldák sa narodil v roku 1943 v Spišskej Novej Vsi – Hute. Po strednej škole pracoval ako propagačný výtvarník v Košiciach a Prešove, neskôr ako metodik v Dome kultúry a vzdelávania v Poprade. Od roku 1967 pracoval vyše 36 rokov v Tatranskej galérii v Hornom Smokovci a Poprade ako riaditeľ a správca zbierok, kde sa značne pričinil o jej vybudovanie a rozvoj, tiež o rozvoj a aktivitu výtvarného života v regióne. Vlastnej výtvarnej tvorbe sa intenzívne venuje od roku 1965. Pracuje v dvoch výtvarných polohách. V lyricko-realistickom štýle zobrazuje zátišia obyčajných vecí, pestrofarebnosť kvetov, dedinské zákutia s rázovitou ľudovou architektúrou i premeny spišskej krajiny. Druhou jeho výtvarnou polohou je voľná abstrakcia a abstraktná geometria. Skúsenosti z mladších rokov pri realizácii rôznych druhov užitkovej tvorby a propagačných materiálov v značnej miere prispeli k voľnej abstrakcii, kde využíva techniku akvarelu, pastelu a oleja, no hlavne k realizácii abstraktnej geometrie. V malej miere k tomu napomohli aj vlastnosti akrylových farieb, ktoré pri tejto tvorbe s obľubou používa. V tejto kolekcii malieb je príznačná racionálna a konštruktívna výstavba kompozície obrazu, s využitím štylizovaných atribútov daného motívu, umocnená citlivou farebnosťou. Rieši buď prosté kompozície geometrických tvarov na ploche i v priestore, alebo motivujú ho rôzne rastlinné motívy z prírody. Tento geometrizujúci štýl je mu vhodný pre zobrazenie rôznych optických a fyzikálnych javov, či vesmírnych motívov. Avšak najčastejším inšpiračným zdrojom v tejto polohe je džezová a komorná hudba, rôzne flautové a klavírne etudy, či malé orchestrálky, intuitívne umocnené prislúchajúcou farebnosťou. Táto výstava popradského výtvarníka v Podtatranskej knižnici potrvá do 30.10.2020.

 

 
 
 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

07. október 2020
07. október 2020
11. september 2020
©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať